Sferamedija

Osumnjičen da je od klinike pokušao da iznudi 150.000 evra

banjalucanin-kostic-klinika

Ba­nja­lučanin Aljo­ša Bor­ko­vić osu­mnjičen je u okvi­ru akci­je “Ku­pa” da je pris­tu­pio kom­pju­ter­skom sis­te­mu kli­ni­ke “Kos­tić”, a po­tom za ot­ključava­nje i neo­bjav­lji­va­nje sni­mlje­nih sadržaja tražio

Mediji: Izrael napao Siriju

izrael-napad-sirija

Izrael je danas izveo napade na aerodrome u sirijskoj prestonici Damasku i Alepu, gradu na sjeveru Sirije, prenosi sirijska držvna televizija.    Lokali medij “Šam