Sferamedija

Ko ima pravo na povrat poreza u Srpskoj?

povrat-poreza

Da biste ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak, potrebno je da ispunite nekoliko uslova.

 

O tome šta vam je potrebno od dokumentacije te kome možete da se obratiti za više informacija, čitajte u nastavku teksta.

 

Ko ima pravo i šta je potrebno od dokumentacije za povrat poreza?

Ako plaćate stambeni kredit, polisu životnog osiguranja ili izdržavate članove uže porodice, u tom slučaju imate pravo na povrat poreza u Republici Srpskoj, a rok za izdavanje poreske kartice ističe 31. decembra tekuće godine.

Potrebno je najkasnije do kraja godine podnijeti Zahtjev za izdavanje poreske kartice, a riječ je o Obrascu 1001 za tekuću godinu, na osnovu čega možete steći pravo na povrat poreza za iduću godinu.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na povrat poreza, odnosno umanjenje poreske osnovice (otplatni plan kredita, rodni list, vjenčani list, ugovor sa društvom za osiguranje).

Zahtjev se predaje područnoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske prema mjestu prebivališta fizičkog lica, a može se podnijeti i elektronskim putem, posredstvom internet stranice Poreske uprave RS, sekcija e-Usluge – Elektronsko podnošenje prijava.

Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske, predati isplatiocu dohotka.

Šta je propisano zakonom?

Inače, prema Zakonu o porezu na dohodak RS, poreski obveznik ima pravo na odbitak od poreske osnovice za iznos uplaćene premije životnog osiguranja kod društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske do 1.200 KM godišnje.

Odbitak obveznik ostvaruje putem poreske kartice na mjesečnom nivou prilikom uplate akontacije poreza na dohodak, a u slučaju da poreski obveznik plaća porez na dohodak samo putem godišnje poreske prijave, odbitak ostvaruje putem zahtjeva za povrat na godišnjem nivou.

Poreski obveznik poreza na lična primanja ima pravo na sljedeće odbitke od poreske osnovice:

–        osnovni lični odbitak u iznosu od 12.000 KM godišnje,

–        lični odbitak za izdržavane članove uže porodice u iznosu od 1.800 KM godišnje po svakom izdržavanom članu i

–        lični odbitak po osnovu kamate plaćene na stambeni kredit.

Inače, prema ovom zakonu, pod izdržavanim članovima uže porodice smatraju se supružnik, djeca i roditelji poreskog obveznika koji, u smislu ovog zakona, ne ostvaruju dohodak i čiji dohodak ne prelazi iznos od 3.000 KM godišnje, a ako više lica izdržava člana ili članove uže porodice, lični odbitak za ta lica ravnomjerno se raspoređuje na sva lica koja te članove izdržavaju, osim ako se ne dogovore drugačije.

Dodatne informacije o ovome možete pronaći na LINKU.

 

SFERAMEDIJA

 

FACEBOOK @SFERAMEDIJA

 

INSTAGRAM @SFERAMEDIJA

 

 
 
 
 
 
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Објава коју дели Sfera Medija (@sferamedija)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *