Sferamedija

Početi pregovore o mirnom odvajanju

Igranka koju su priredili bosanski muslimani po pitanju članstva samoproglašenog Kosova u Savjetu Evrope na kraju će se obiti o glavu samo BiH, rekao je