Sferamedija

Banjaluka: Buka život čini nemogućim

buka-banja-luka

Ukoliko u praksi zaživi predložena izmjena dijela Regulacionog plana “Novakovići – Zapad” na području grada Banjaluka, život Žarka Milanovića i njegove porodice neće biti moguć.

 

Kuća i objekti u kojima sada žive i imaju sve potrebne dozvole i nalaze se na svega desetak metara od ivice puta, odnosno u zaštitnom pojasu.

“Jako je loša situacija. Ovim putem dnevno prođe više od 13.000 vozila i nivo buke, zagađenja i vibracija je nepodnošljiv.

Već decenijama trpimo. Sada, sa izmjenama regulacionog plana, pored moje kuće i dvorišta predviđena je isključna traka i sve će biti još gore.

 

Po svim mogućim zakonima i pravilnicima parcela i objekti su trebali biti davno eksproprisani, jer se nalaze u zaštitnom putnom pojasu.

Kada se gradio ovaj put, prema tadašnjim propisima, vršena je eksproprijacija stambenih objekata koji su se zbog ugroženosti saobraćajem nalazili na udaljenosti manjoj od 50 metara, međutim, u to vrijeme, za mog oca sveštenika, voljom tadašnje vlasti, to nije važilo”, ispričao nam je Milanović.

Svoje tvrdnje Milanović potkrepljuje dokumentacijom, između ostalog, nalazima vještaka koji su svi do jednog utvrdili da uslovi u kojima živi Milanović sa svojom porodicom nisu prihvatljivi i ozbiljno štete zdravlju.

Primjera radi, referentni nivo prosječne buke izmjeren 18. marta ove godine u noćnom periodu iznosio je u prosjeku 62,8 decibela, u ekstremnim slučajevima kretala se i preko 100 decibela, a dozvoljeni nivo buke prema kriterijumima Pravilnika o graničnim vrijednostima dozvoljava svega 50 decibela.

“Naše mišljenje daje negativnu ocjenu, odnosno konstataciju da izmjerene vrijednosti buke na predmetnoj lokaciji ne zadovoljavaju norme iz važećeg zakonskog propisa, odnosno važećeg pravilnika, kada je u pitanju uticaj buke na životnu sredinu, za lokaciju kuća Milanović Žarko”, navedeno je, između ostalog, u izvještaju mjerenja i analize emisije buke u životnoj sredini koju je uradio Master institut iz Banjaluke.

Zanimljivo je, recimo, i to da je Zakonom o javnim putevima propisano da je zaštitni pojas za magistralne puteve 20 metara, dok se objekti Milanovića evidentno nalaze na svega desetak metara od puta. Na ovom magistralnom putu dozvoljena brzina kretanja je 100 kilometara na čas, što znači da vozilo pri toj brzini pređe 28 metara u sekundi, usljed čega se stvaraju velika buka i vibracije, posebno pri kretanju teretnih vozila.

“Izmjenom dijela Regulacionog plana ‘Novakovići – Zapad’ u Banjaluci sva štetna djelovanja prema kući porodice Milanović, a koja su nesporno prikazana i pojašnjena u nalazu, samo se pojačavaju.

Predviđeni objekat zvučne barijere neće ublažiti i smanjiti ta djelovanja zato što ona značajno prelaze granice dozvoljenih veličina.

U smislu zakonske regulative, stambeni objekat Milanovića se nalazi oko 10 metara u zaštitnom pojasu puta, te imajući u vidu nemogućnost nove izgradnje objekata na toj razdaljini od brze saobraćajnice, logično je i zakonom propisano da se oni moraju ukloniti s ciljem bezbjednosti saobraćaja i dozvoljene brzine kretanja vozila.

Na dijelu brze saobraćajnice MI-101 Banjaluka -Klašnice, gdje je dozvoljena brzina kretanja vozila 100 km/h, nema nijednog objekta koji se nalazi u zaštitnom pojasu.

U cilju primjene zakonske regulative i pravila struke potrebno je izvršiti eksproprijaciju navedenih objekata, te uraditi vrlo jednostavno i funkcionalno rješenje saobraćaja za naselje Novakovići”, napisao je u svom nalazu Radomir Gatarić, vještak saobraćajne struke.

Zbog čega se ne predlaže eksproprijacija lokacije na kojoj se nalazi kuća Milanovića, iako zakon i struka kažu da to treba uraditi, pokušali smo saznati u gradu Banjaluka i JP “Putevi Republike Srpske”, međutim, na postavljena pitanja nismo dobili odgovor.

“Predloženim izmjenama regulacionog plana moja kuća ostaje praktično na ostrvu, u sredini saobraćajne petlje. Oko mene nema nigdje nikoga jer se ne može normalno spavati i živjeti, buka je nesnošljiva. Iako sam pokušavao da to ublažim zaštitnim zidom koji sam sam izgradio, nisam uspio”, rekao je Milanović.

On kaže da je pri izmjeni plana, osim njegovog, u potpunosti zanemaren i javnih interes velikog broja građana Ulice Blagoja Parovića, koji jedini u širem okruženju nemaju izlaz na magistralni put, iako se nalaze uz njega.

“Jedino logično rješenje je da se na ovoj lokaciji uklone objekti stanovanja u kojima je stanovanje neodrživo i, osim za benzinsku pumpu koja je u planu da se izgradi, obezbijedi istovremeno i saobraćajna komunikacija sa naseljem. Nadležni to ne žele, već uporno forsiraju parcijalno, nebezbjedno i generalno loše rješenje samo za potrebe hitne izgradnje benzinske pumpe i podržavaju interes samo investitora”, kazao je Milanović.

 

SFERAMEDIJA

FACEBOOK @SFERAMEDIJA

 

 

INSTAGRAM @SFERAMEDIJA

 

 
 
 
 
 
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Објава коју дели Sfera Medija (@sferamedija)

Dijeli:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *